<< Terug naar overzicht

Tinekesfeesten en stad Kortrijk realiseren nieuw (speel)bos


05/07/2016

Resultaat
De combinatie van investeren in meer natuur en bos, het schrappen van woongebied en de zoektocht naar grond voor het Tinekesbos leiden tot volgend resultaat:

Heule krijgt er een bos bij, het Tinekesbos op stadsgronden tussen de Stijn Streuvelslaan en de Heulebeek. Een mooi stukje grond waar de natuur de kans krijgt om verder te groeien. Een bos pal in het centrum van de Heule, in de achtertuin van Heuleplaats.

De weiden die stadseigendom zijn hebben een totale oppervlakte van 2 hectare.

Aanleiding 1: Investeren in meer natuur en bos
Bert Herrewyn: “Het Plan Nieuw Kortrijk vermeldt het investeren in meer natuur en meer bos. Kortrijk behoort tot de bosarmste regio’s van Vlaanderen. We willen ons hier niet bij neerleggen en investeren daarom in oude en nieuwe groenzones. Zo vergroten we de leefbaarheid voor iedereen en trekken we meer jonge gezinnen aan.“

Aanleiding 2: Schrappen woongebied
Wout Maddens: “Het stadsbestuur heeft beslist om het geplande woongebied – goed voor een 25-tal woningen – in de Stijn Streuvelslaan te schrappen. De stad is overtuigd dat dit gebied beter onbebouwd blijft en als open ruimte blijft bestaan. Bovendien zijn het watergevoelige gronden.”

Aanleiding 3: Heule Feest. Natuurlijk!
Je hebt het misschien al gehoord of gezien op hun affiche, maar dit jaar trekken de Tinekesfeesten resoluut de groene kaart. Steeds meer festivals kiezen ervoor om duurzamer en meer ecologisch te worden. Natuurlijk konden de Tinekesfeesten niet achterblijven.

Steven Parmentier: “Het gadget, dat we jaarlijks verkopen tijdens het weekend, is iets helemaal anders: Een boom die je kan planten in een echt Tinekesbos!”
 
Emmelie Dupont: “Tijdens het Tinekesweekend zullen er twee fantastische hostessen, noem ze gerust onze wandelende takken, paraat staan. Een boom kun je al kopen voor €5 bij deze lieftallige dames.”

Natuurlijk word je ook uitgenodigd voor de plantdag in voorjaar 2017.
Alle info zal te raadplegen zijn via sociale media en website www.tinekesfeesten.be/bos


Kers op de taart: alternatief voor verdwijnen speelweide
De huidige speelweide is wegens verkoop van de grond maar toegankelijk tot eind dit jaar.
Deze speelweide wordt intensief gebruikt door de kinderen en jongeren uit de buurt.
Wout Maddens: “Op de recente gemeenteraad werd een overeenkomst met de nieuwe eigenaar goedgekeurd. Die laat toe dat de speelweide minstens tot eind dit jaar gebruikt mag worden.”

Bert Herrewyn: “Tinekesfeesten staat in voor de realisatie van het bos. Het stadsbestuur levert ook een duit in het zakje door aansluitend aan het Tinekesbos vanuit het speelruimtebudget een avontuurlijke ravotzone aan te leggen. Die past perfect in de natuurlijke omgeving van de Heulebeek en het toekomstige bos.”

De ravotzone zal bestaan uit natuurlijke speelelementen zoals heuveltjes, wadi’s of poeltjes, struiken en bomen. Aangevuld met enkele toestellen zoals een klimconstructie, brugje, avontuurlijk slingeren of schommelen. De invulling van de ravotzone en keuze van toestellen worden bepaald door de kinderen en jongeren zelf, in de traditie van Kortrijk Spreekt.

Timing
Begin 2017 zal de VMM de oevers van de Heulebeek op deze site verbreden. Dit omdat in deze zone de buffering voor Heuleplaats moet komen. Vermoedelijk zal dit beperkt blijven tot het verbreden van het stroomprofiel van de Heulebeek.

Na deze werken worden de bomen tijdens een plantdag geplant.
Ook de avontuurlijke speelzone kan na deze werken gerealiseerd worden.

 

Meer info:
Bert Herrewyn – schepen van leefmilieu en jeugd – 0496/25 81 54
Wout Maddens – schepen van bouwen en wonen – 0474/92 22 82
Steven Parmentier – Voorzitter Koninklijke vzw Tinekesfeesten – 0471/28 04 06
Emmelie Dupont – Voorzitter Koninklijke vzw Tinekesfeesten