Hoe het allemaal begon ...

De meeste Heulenaars kennen Heule enkel maar mét de Tinekesfeesten. Maar, geloof het of niet, ooit was het anders. Het tweede weekend van september was ooit een normaal weekend.

Tot Emiel Hullebroeck een creatieve bui had. Hij maakte een muzikale versie van het gedicht ‘Tineken van Heule’. Een tekst van zijn goede vriend René De Clercq. De geboorte van deze oorwurm leidde wel niet onmiddellijk tot een feestweekend.

Het was pas in de jaren ’60 dat een voorloper van de huidige Tinekesfeesten het daglicht zag. In september 1963 was boerderij De Heerlijkheid het kader voor openluchtfestiviteiten. De tribune stroomde meerde keren vol. Het nieuwe initiatief was zo’n succes dat men besloot om het jaar erna opnieuw iets te organiseren. Het was Rosa Lapere die zich liet inspireren door het liedje van Emiel Hullebroeck. Ze kwam op de proppen met de verkiezing van Tineke van Heule.

Heule kiest zijn Tineke en dat nu al meer dan 50 jaar!

In al die jaren is er heel wat veranderd. Maar één ding blijft altijd hetzelfde: de Tinekesfeesten zijn een feest van Heule, door Heule en voor Heule. Daarbij steunt de organisatie op de kennis en ervaringen uit het verleden, maar er werden ook al nieuwe paden bewandeld en andere horizonten verkend. Dat alles gebeurt altijd met respect voor de traditie en historiek van de voorgangers.

Daarnaast houdt de organisatie elk jaar opnieuw rekening met zijn basisdoelstellingen:

  • Een Tineke van Heule kiezen die Heule vertegenwoordigt in en rond Heule, maar ook ver daarbuiten
  • Het levendig houden van de Heulse folklore en traditie
  • Het bevorderen en stimuleren van kunst en cultuur
  • De authenticiteit van het eigen cultuurpatrimonium bewaren en verspreiden

Bij het verwezenlijken van deze doelstellingen gaat er altijd bijzondere aandacht uit naar het ondersteunen van gemeenschapsvorming en het vormen van sociale netwerken. Dat uit zich vooral uit in de keuze van het programma dat een ruim en breed publiek aanspreekt.

De organisatie biedt alles grotendeels gratis of tegen democratische prijzen aan. Daarnaast betrekken de Tinekesfeesten zoveel mogelijk het middenveld bij de voorbereidingen en de realisatie van de feesten.

Al het succes van de Tinekesfeesten kon nooit gerealiseerd worden zonder de tomeloze inzet van honderden vrijwilligers en de fantastische steun van onze trouwe sponsors. Dankzij hen hebben de Tinekesfeesten een mooie toekomst voor zich!