Wil je wat spulletjes verkopen op de rommelmarkt van de Tinekesfeesten? Dat kan! De jeugdrommelmarkt vindt plaats op vrijdagavond in de Stijn Streuvelslaan. Voor slechts 2 euro (1 stand per kind, max. 3m) heb je een plaatsje. Als je de dag zelf nog beslist om deel te nemen is het drie euro.

Je (klein)zoon of -dochter inschrijven kan door een mailtje te sturen naar heuleplaats@tinekesfeesten.be! Vergeet niet om 'jeugdrommelmarkt' en de naam van het kind te vermelden. Praktische info kan via hetzelfde adres verkregen worden.