Toegankelijkheid

De Tinekesfeesten zijn een feest voor iedereen. Het is de taak van de organisatie om deze toegankelijk te maken voor iedereen. Ook dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van personen met beperkte mobiliteiten, blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden.

Het sanitair en de rolstoelzones, zowel in de tent als in O.C. De Vonke, worden aangeduid. Daarnaast zal er voor alle optredens een ringleiding voorzien zijn. Ten slotte wordt er gezorgd voor specifieke parkeerplaatsen ter hoogte van de Zeger van Heulestraat. Deze parkeerplaatsen zijn op aanvraag via administratie@tinekesfeesten.be.