Toiletten

Belangrijk punt in het streven naar een verzorgde feestplaats, is het groot aanbod van gratis toiletten. Daarmee bestrijdt de organisatie zowel de overlast van het wildplassen als de geurhinder. Wie zich toch aan een plasje in het wild waagt, kan hiervoor een GAS-boete krijgen.