• In de eerste plaats moet de stoot ludiek zijn. Maak zoveel mogelijk Heulenaars iets wijs. Hoe meer mensen er in trappen, hoe beter de stoot en hoe meer kans op de prachtige prijzen.
  • Op het einde van de rit (ten laatste op de zondag van de Tinekesfeesten) moet duidelijk worden dat je stoot een grap is.
  • Een stoot is nooit kwetsend en viseert geen minderheden of een persoon. Tenzij die persoon op voorhand instemt of meezit in het complot.
  • Bovendien mag de stoot op geen enkele manier het programma, de activiteiten of de werking van de Tinekesfeesten schade toebrengen.
  • De Heulse stoot is actueel, speelt zich af op Heuls grondgebied en heeft een band met de Heulse leefwereld en het thema van de Tinekesfeesten.
  • Tot slot mag een stoot geen enkele commerciële activiteit bevatten. Zo mag er niets verkocht worden. Ook niet om de gemaakte kosten terug te winnen.